Mapa strony

ARNET Systemy Zabezpieczeń Elektronicznych 

Tel: 790-622-130 

 Email: kontakt@arnetsystem.pl

Artur Puzyrkiewicz

          Piorunochron ma za zadanie chronić budynek przed porażeniem będącym następstwem Jak się schroinić podczas burzywyładowania atmosferycznego. Przyjmuje on na siebie i odprowadza do ziemi energię pioruna. Dlatego też ochrona odgromowa to niewątpliwie jeden z najbardziej podstawowych elementów zabezpieczenia domu. Mimo iż obecnie nie ma obowiązku instalowania piorunochronów na każdym budynku, warto pomyśleć o nim nawet w zwykłych, nie najwyższych domach mieszkalnych. Koszty takiej inwestycji - w porównaniu z ewentualnymi stratami, jakie może wyrządzić burza - są minimalne.
Gdzie instaluje się piorunochron?
Bez wątpienia instalacje odgromowe są konieczne we wszelkich budowlach o dużej powierzchni, ale także w domach jednorodzinnych (szczególnie w obiektach o wysokości przewyższającej 15 metrów i powierzchni powyżej 500m2). Znaczenie ma także to, gdzie umiejscowiony jest budynek oraz z jakich materiałów został wykonany. Pod uwagę przy ocenie ewentualnego zagrożenia bierze się także sąsiedztwo innych zabudowań i warunki topograficzne danego miejsca.

 

Osprzęt odgromowy

         Tworząc projekt instalacji odgromowej, który skutecznie zabezpieczy dom, należy dostosować go do potrzeb konkretnych zabudowań, ale też wziąć pod uwagę wszystkie obowiązujące normy (PN-EN 62305). Warto więc zainwestować w kupno wysokiej jakości, profesjonalnego sprzętu i jego fachowy montaż.
W skład takiej instalacji zabezpieczającej całą konstrukcję budynku muszą wejść:
- zwody (stalowe linki, które przyjmują energię z pioruna);
- przewody odprowadzające i uziemiające;
- uziomy (elementy umieszczone w gruncie).

Nowoczesne instalacje odgromowe

        Aby piorunochron spełniał dobrze swoją rolę, musi być planowany i zamontowany z uwzględnieniem specyfiki danego budynku. Dlatego warto pomyśleć o takiej instalacji już na etapie tworzenia projektu. Nowoczesne instalacje odgromowe to bez wątpienia opłacalna inwestycja - chronią one przed wyładowaniami nie tylko budynek i jego mieszkańców, ale także znajdujący się w budynku sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zainstalowane na dachach anteny.